Välkommen som hyresgäst hos oss på Plusbo Fastighets AB. Vi hoppas att du kommer att trivas i din nya lägenhet. Vi har listat några saker nedan som du bör tänka på när du flyttar in i en ny lägenhet.
 

El-abonnemang:

Du är själv skyldig att ansöka om nytt elabonnemang. Kontakta den lokala nätägaren, Alingsås Energi, för detta i god tid innan inflyttning. 
 

Adressändring:

För att ändra adress går du in på www.adressandring.se eller ringer 020-97 98 99. 
 

Hemförsäkring:

Det är viktigt för dig att du har en hemförsäkring. Kontakta något av de försäkringsbolag som finns. 

Antal boende i lägenhet:

Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och vår bedömning är enligt nedan.

Ett rum och kök max två personer
Två rum och kök max tre personer
Tre rum och kök max fyra personer
Fyra rum och kök max fem personer
Fem rum och kök max sex personer

Rökfritt boende:

Vi vill erbjuda våra hyresgäster ett hälsosamt boende, och en rökfri boendemiljö.

En rökfri boendemiljö bidrar till en hälsosam, trivsam och hållbar boendemiljö för dig och dina grannar. Samtliga hyresgäster i våra nyproducerade fastigheter (inflyttade 2019 och framåt) har som villkor i sina hyresavtal från och med januari 2019 att hålla lägenheten samt eventuell balkong/uteplats rökfri. Det är inte heller tillåtet att röka på gemensamma ytor som gården, i anslutning till entréer, på parkering eller i garage.

Du som står på Plusbos hyreskontrakt är ytterst ansvarig för att reglerna gällande rökfritt boende följs av både er i hushållet samt av era gäster som besöker fastigheten.

Om du eller någon av dina gäster bryter mot rökfritt boende kommer du att få en tillsägelse från oss. Om det upprepas kan du bli uppsagd från din lägenhet och ersättningsskyldig för eventuella kostnader som uppstått i lägenheten/fastigheten i samband med rökningen.